Warunki DJI Care Refresh

Wykupując ubezpieczenie DJI Care Refresh, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ubezpieczenia. DJI zgadza się na wymianę produktu, jeżeli podczas użytkowania dojdzie do przypadkowego uszkodzenia drona, gimbala lub kamery w okresie ważności zakupionego ubezpieczenia DJI Care Refresh. DJI ma nawiązaną współpracę z firmą ubezpieczeniową, która pokrywa koszty tego programu.

Za niewielką dodatkową opłatą, DJI Care Refresh oferuje do dwóch wymian w ciągu jednego roku. Za każdym razem, gdy poprosisz o wymianę, otrzymasz nowy lub równoważny nowemu produkt pod względem wydajności i sprawności. Funkcja DJI Care Refresh jest dostępna tylko w kraju lub regionie, w którym dokonano zakupu.

Kody ubezpieczenia DJI Care Refresh sprzedawane w naszym sklepie są w wersji europejskiej (EU). Ubezpieczenie DJI Care Refresh można aktywować do urządzeń zakupionych w tym samym kraju lub regionie.

DJI pokryje opłaty za wysyłkę tylko w kraju lub regionie, w którym dokonano zakupu. W przeciwnym razie będziesz musiał pokryć koszty związane z wysyłką (w tym opłaty celne). DJI ma prawo do odmowy wykonania usługi w takim przypadku.


I Wymianie podlega:

 • Seria Mavic i Spark: dron, gimbal, kamera, akumulator i śmigła;
 • DJI Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced i Phantom 3 SE: dron, gimbal, kamera oraz śmigła;
 • DJI Inspire 2: dron oraz śmigła;
 • DJI Zenmuse X4S, X5S i X7: gimbal i kamera (w tym obiektyw).

II Wykluczenia

DJI Care Refresh nie obejmuje:

 1. Częściowo lub całkowicie zagubionego drona, gimbala lub akcesoriów;
 2. Skradzionego, zgubionego lub porzuconego produktu;
 3. Uszkodzenia spowodowane lotem w nieodpowiednich warunkach;
 4. Aparatury sterującej, akumulatorów Inspire 2, Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced oraz akcesoriów po modyfikacji;
 5. Celowej utraty sprzętu;
 6. Uszkodzenia, pęknięcia obudowy, które nie mają wpływu na działanie produktu;
 7. Straty bezpośrednie lub pośrednie spowodowane działaniem sił wyższych;
 8. Żądania wymiany w przypadku szkód poniesionych poza okresem ważności;
 9. Dodatkowych opłat wynikających z ulepszeń technicznych lub ulepszeń wydajności;
 10. Uszkodzenia wynikające modyfikacji niezgodnych z zaleceniami lub użyciem niezgodnych akumulatorów lub ładowarek;
 11. Szkody wynikające z użycia akcesoriów, akumulatorów lub oprogramowania innych producentów.

III Usługa wymiany

DJI Care Refresh umożliwia dwie wymiany w czasie trwania ubezpieczenia. Jeśli wystąpisz z roszczeniem o wymianę dwukrotnie, uznaje się, że firma DJI w pełni wykonała usługę DJI Care Refresh i zostanie ona zakończona. Po wymianie oryginalny produkt staje się własnością DJI, a produkt zastępczy jest Twoją własnością i wciąż obejmuje go ubezpieczenie, jeśli to pierwsza wymiana.


IV Okres ważności ubezpieczenia DJI Care Refresh

Ubezpieczenie DJI Care Refresh jest ważne przez 12 miesięcy od momentu aktywacji na stronie producenta.


V Proces wymiany

 1. Jeśli uszkodzisz swój produkt DJI i masz wykupione ubezpieczenie DJI Care Refresh, skontaktuj się z DJI Supportpp http://www.dji.com/support

 2. Wyślij swój produkt (w tym dron, gimbal, śmigła, akumulator) na podstawie wykupionego planu gwarancyjnego DJI Care Refresh w wyznaczonym przez DJI centrum napraw.

  • Jeśli zakupiłeś DJI Care Refresh (Inspire 2), wyślij drona i śmigła;

  • Jeśli zakupiłeś DJI Care Refresh (X4S / X5S / X7), wyślij kamerę (w tym obiektyw) oraz gimbala;

  • Jeśli zakupiłeś DJI Care Refresh (Phantom 4 Pro, Phantom 4 Advanced oraz Phantom 3 SE), wyślij dron, gimbala, kamerę oraz śmigła;

  • Jeśli zakupiłeś DJI Care Refresh (seria Mavic i Spark), wyślij drona, gimbala, kamerę i śmigła. Aby skrócić czas logistyki, proszę nie odsyłać akumulatora, jeśli działa poprawnie.

  • Jeżeli nie wyślesz wymaganych części, DJI może ponownie domagać się, ich wysłania lub odmówić wymiany.

 3. Po ustaleniu, że produkt jest objęty ubezpieczeniem DJI Care Refresh, DJI wyśle Ci ofertę naprawy lub wymiany. Możesz zapłacić za koszt naprawy produktu lub wymienić produkt. Po potwierdzeniu płatności nowy lub równoważny nowemu produkt zostanie wysłany do Ciebie.


VI Wygaśnięcie usługi DJI Care Refresh

Ubezpieczenie DJI Care Refresh zostanie rozwiązane bez wypowiedzenia w następujących sytuacjach:

 1. Usługa wygaśnie;

 2. Twój produkt DJI był naprawiany przez nieautoryzowane centrum naprawcze DJI;

 3. Ubezpieczenie DJI Care Refresh obejmuje dwie wymiany. Jeśli wystąpisz z roszczeniem o wymianę dwukrotnie, DJI uznaje, że usługa została w pełni wykonana i zostanie zakończona;

 4. Jeśli okaże się, że klient złamał zasady korzystania z DJI Care Refresh, celowo uszkadzając produkt, usługa zostanie zakończona, a DJI nie zaoferuje zwrotu pieniędzy. Jeśli klient zostanie uznany za powodujący celowe szkody dla korzyści finansowych, DJI zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.


VII Zwrot i przeniesienie DJI Care Refresh

 1. DJI Care refresh może zostać anulowane po zwróceniu zakupionego produktu, zgodnie z polityką zwrotów DJI;
 2. DJI Care Refresh nie może być anulowane bez zwrotu zakupionego produktu.
 3. DJI Care Refresh nie może być przeniesiony po zakupie.

VIII Informacje osobiste

Aktywując ubezpieczenie DJI Care Refresh, potwierdzasz, że zapoznałeś się z Polityką Prywatności, która zamieszczona jest na stronie http://www.dji.com/policy.

Nie należy wysyłać kart pamięci z produktem podczas realizacji wymiany produktu w ramach ubezpieczenia. DJI nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę plików na nośniku lub danych osobowych, przechowywanych i zapisanych na karcie pamięci.